Email: centroeducativo@eurekaburela.com
Probas de acceso e libres para adultos en Burela

Probas de acceso e libres para adultos en Burela

Probas de acceso e libres para adultos en Burela

Supera os teus exames grazas as nosas clases

En Eureka Centro Educativo en Burela prestamos axuda aos adultos que queren comezar ou retomar os seus estudos. Amoldámonos ao tipo de estudo no que se queiran matricular ofertando una ampla gama de clases. Cunha ensinanza personalizada, garantimos o éxito dos resultados. En Eureka preocupámonos por ti.

Probas de acceso

Para realizar un ciclo medio ou un ciclo superior, precisas ter os títulos da ESO ou o Bacharelato respectivamente, ou ter superadas as probas de acceso correspondentes a cada nivel.

Probas de acceso

Sabes cales son os requisitos?

Acceso a ciclo medio

Acceso a ciclo medio

Ter cumpridos 17 anos ou cumprilos no ano natural de celebración da proba.

Acceso a ciclo superior

Acceso a ciclo superior

  • Ter 19 anos ou cumprilos no ano natural de celebración da proba.

  • Ter 18 anos no ano da celebración da proba de acceso e dispoñer dun título de técnico relacionado coa familia profesional incluída na opción á que opta.

Acceso a universidade

Acceso a universidade

Para acceder á universidade precisas ter superado o Bacharelato e a proba da ABAU.

Tamén podes cursar estudos universitarios a través da UNED (Universidade Nacional de Educación a Distancia). Nesta universidade poderás presentarte ás probas para maiores de 25 ou de 45 anos, así como tamén podes matricularte tras a superación da proba ABAU.

A UNED é a universidade máis recomendable para todos aqueles que non dispoñen do tempo necesario para poder acudir ás clases diariamente, xa que funciona maioritariamente de forma online.

Probas libres

Coa superación destas probas poderás obter tanto o título da ESO coma o título de Bacharelato.

Probas libres

Sabes qué se precisa?

Obtención do título da ESO

Obtención do título da ESO

  • Ter cumpridos 18 anos o día anterior á realización da proba.

  • Non estar inscrito nas ensinanzas de educación secundaria obrigatoria ordinaria ou no segundo ciclo dun programa de cualificación profesional.

Obtención do título de Bacharelato

Obtención do título de Bacharelato

Preparámoste para a realización das probas libres para a obtención do título de Bacharelato na opción que prefiras, segundo a formación superior que desexas cursar.

  • Ter cumpridos os 20 anos ou cumplilos no ano anterior á celebración da proba.

  • Non ter posesión do título de Bacharelato ou calqueira outro título equivalente.

Idiomas

Contamos con persoal especializados en distintos idiomas como o inglés, o francés ou o galego.

¿Queres saber máis sobre os idiomas que ofertamos en Eureka Centro Educativo?

Saber máis

Idiomas

¡Axudámoste!

Vente a Eureka Centro Educativo, estaremos dispostos a axudarche no teu reinicio de estudos.

Contactar