Clases de idiomas

En Eureka Centro Educativo impartimos clases de distintos idiomas, preparando incluso os nosos alumnos para a presentación ás probas oficiais:

Inglés

Cursos de inglés dende os 3 anos.

Reforzo escolar.

Grupos de conversa a todos os niveis.

Preparación para a obtención dos títulos de EOI: Iniciación (A1, A2), Intermedio (B1), Avanzado (B2), Profesional (C1).

Preparación para exames oficiais de Cambridge: PET, First, Advanced.

Preparación TOEFL.

Chinés

Chinés mandarín (idioma oficial da R. P. China).

Actividades para o coñecemento da cultura chinesa e das súas tradicións.

Profesora nativa.

Preparación para probas oficiais.

Francés

Reforzo escolar.

Galego

Podes preparar en Eureka as probas de certificación da lingua galega (CELGA 1,2,3,4 e 5)


Vente a Eureka Centro Educativo, aprenderás a lingua inglesa, francesa, chinesa… segundo os teus intereses.